آموزش کاربرد هواشناسی در کشاورزی

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي استان گيلان

کار گاه آموزشی کاربرد هواشناسی در کشاورزی در روزهای 28و29و30 مهرماه با حضور کارشناسان  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی و کارگزاران  کود شیمیایی استان تشکیل و اساتید محترم اداره کل هواشناسی به تدریس مطالب تئوری وعملی با مفاهیم  هواشناسی ، اقلیم شناسی ، شبکه پایش جهانی جو و اقیانوس ، پدیده ها و پیش بینی های جوی بر اساس ابعاد مکانی و زمانی ، وظایف ایستگاههای هواشناسی ، دیده بانی های فنولوژی و اندازه گیری های بیو متری ، جلسات دیسکاشن هواشناسی و اثرات آنها  پرداخته ودر پایان دوره آزمون و گواهی آموزشی برای شرکت کنندگان صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید