جلسه

برگزاری جلسه در مدیریت جهادکشاورزی گرگان با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان 

حمید  هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از حضور عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در مدیریت جهادکشاورزی گرگان و برگزاری جلسه با خانم قاضی مقدم معاون فنی و خانم ابراهیمی کارشناس موضوعی تولیدات گیاهی خبرداد:  این جلسه در خصوص 1-آخرین وضعیت کود تخصیص و حمل نشده2-نحوه ی توزیع کود بهاره3-آخرین وضعیت مبارزه با بیماریهای قارچی4-توصیه آبیاری در گندم5-آخرین وضعیت حمل بذر پنبه و توصیه های فنی لازم در خصوص زمان کاشت6-بررسی روند توزیع سوخت از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید