برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه با کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان:

در تاریخ 97/5/8 کارگاه آموزشی یک روزه با حضور کارگزاران استان و معاون مالی و اداری و بازرگانی و روسای واحدهای ستادی به منظور طرح دیدگاه‌‌های جدید شرکت و تاکید بر رعایت دستورالعمل‌ها در سالن اجتماعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی ابتدا مدیر محترم استان در خصوص فروش کودهای غیر تکلیفی، باشگاه کشاورزان، فروش وکالتی ماشین و ادوات کشاورزی، درخواست کود فقط از طریق سامانه 1559، لزوم کنترل و تایید لیست فروش کود توسط مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی، واریز وجه کود و بذر با هماهنگی شرکت انجام شود و سپس با پاسخ به سوالات کارگزاران جلسه پایان یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید