تشکر قائم مقام وزیر در امور مجلس و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید