موفقیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران حاصل زحمات تک تک کارکنان آن بوده است.

لطفا متن کوتاه را وارد کنید

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران موفقیت های استان مازندران در سال 96 به عنوان استان برتر در سطح کشور حاصل زحمات تک تک کارکنان این استان در بخش های مختلف اداری، مالی ، بازرگانی ، فنی، پشتیبانی و خدماتی و سایر بخش ها اعلام کرد و افزود بدون شک بدون زحمات و تلاش های شبانه روزی همه همکاران این موفقیت حاصل نمی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران:

مهندس مجید سلطانی با اعلام این مطلب در نشست صمیمی کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران افزود در سال 97 هم به حول و قوه الهی به دنبال تحقق اهداف تعیین شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران هستیم که در این زمینه باید تلاش نماییم به اهداف از قبل تعیین شده به طور صد در صد نائل شویم.وی با اشاره به اینکه شرایط حال حاضر کشور شرایط ویژه ای می باشد افزود برای آنکه دین خود را به کشورمان ادا نماییم باید در کاری که به ما محول شده تمامی تلاش، ابتکار و خلاقیت خود را بکار گرفته تا از این آزمون سربلند بیرون بیاییم.وی در ادامه با قدردانی از زحمات و تلاش های همه کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در سال گذشته، مهم ترین مباحث و مصوبات و هم چنین برنامه های آتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور را که در همایش مدیران ستادی و استانی شرکت در استان البرز مطرح شد را برای حاضرین در جلسه تشریح نمودند.وی هم چنین اضافه کرد خوشبختانه فضای کار و تلاش از هرجهت در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مهیا می باشد و در این رابطه از همه همکاران تقاضا دارم بدون کم ترین توجه به حواشی به کار و تلاش برای موفقیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که سبب بالندگی، پویایی و شکوفایی بخش کشاورزی کشور خواهد شد ادامه دهند تا موفقیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در سال 97 و سالهای آتی با دامنه و گستره بیشتری ادامه یابد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید