توزیع 2000 تن کود مورد نیاز پیمانکاران تکثیر بذر استان اصفهان در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان از توزیع 2000 تن از انواع کودهای کشاورزی به پیمانکاران تکثیر بذر در استان اصفهان در سال 98خبر داد.

میزان 2000 تن از انواع کود های شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین پیمانکاران متقاضی در سطح استان اصفهان توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید