عملیات کیسه گیری کود شیمیایی اوره فله، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

عملیات کیسه گیری، توزین، سردوزی و صحافی کود شیمیایی اوره فله در سال جاری مطابق شرایط استاندارد های لازم در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید