کنترل کیفی مواد کودی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در سال98 بمنظور کنترل کیفی بر فرآیند تامین نهاده های کشاورزی تعداد 55 نمونه از کودهای تولید داخل، کودهای وارداتی و کودهای تولید پتروشیمی گرفته و به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج جهت آزمایش فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید