شرکت در دوره های آموزشی در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در سال 98 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در دوره های آموزشی مختلف مانند: دوره های آموزشی تولید محتوا و درج خبر،جلسات آموزشی انواع قراردادهای داخلی و معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، دوره آموزشی آشنایی با پهبادهای کشاورزی، جلسه توجیهی آموزشی مسئولین روابط عمومی، گردهمایی آموزشی مسئولین امور مالی، کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی، نمایشگاه بین المللی نهاده های کشاورزی و... حضور فعال داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید