تدارک و تأمین کود های فسفاته در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در  سال 98 بیش از 3812 تن انواع کود شیمیایی فسفاته را از طریق شبکه کارگزاران خود به کشاورزان تحویل نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید