دكتر فردين شورج به سمت قائم مقام مديرعامل منصوب شدند.

مهندس سيف مدير عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي طي حكمي ، دكتر فردين شورج را به سمت قائم مقام مديرعامل منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومي جناب آقاي دكتر فردين شورج طي حکمي از سوي مهندس سيف بعنوان قائم مقام شركت خدمات حمايتي كشاورزي منصوب گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید