گزارش خبری تعمیر و تجهیز مامورسراهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

در راستای حمایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از رفاه پرسنل و همکاران در سال 1397 مامورسراهای این مدیریت تعمیر، تجهیز و آماده بهره برداری گردیدند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید