چاپ مقاله در فصلنامه سراسری فرهنگ جهاد توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

دو عنوان مقاله با عناوین ((بیست و دو راهکار عملیاتی در اجرای اقتصاد مقاومتی))و ((کار و مدیریت جهادی ، رمز رونق تولید و توسعه اشتغال )) در فصلنامه سراسری آموزشی فرهنگی ، فرهنگ جهاد وزارت جهاد کشاورزی چاپ شده و منتشر شده اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران این مقالات توسط مهندس رحمان امامی رئیس اداره نهال و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی مازندران به نگارش درآمده و در شماره 83 و 84 فصلنامه سراسری آموزشی  فرهنگی –فرهنگ جهاد و در صفحات 104 تا 117 و 183 تا 205 به چاپ رسیده اند.

 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید