تخلیه 2300 تن کود اوره فله از عسلویه در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تخلیه 2300 تن کود اوره فله از عسلویه در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از تخلیه 2300 تن کود اوره فله از ابتدای سالجاری تا کنون در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر داد. وی افزود؛ کودهای ارسالی از مبدأ عسلویه وارد استان شده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید