تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی

اعلام ورود کشتی

گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی حامل کود شیمیایی به مقدار 39375 تن سولفات پتاسیم  گرانوله در تاریخ تقریبی 99/1/29 وارد بندر امام خمینی خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید