اعتماد كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزي به شركت بايد افزايش يابد

آقاي مهندس سيف مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي در گردهمايي اعضاء هيأت مديره، مشاوران ، معاونين و مديران گفت: بايد اعتماد كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزي به شركت افزايش يابد.

به گزارش روابط عمومي ، مسئولان حاضر در جلسه شوراي هماهنگي مديران به ارائه پيشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند كه با راهبردهاي جناب مهندس سيف منتج به مصوبات جلسه گرديد.

در ابتداي اين جلسه جناب مهندس سيف گفت:مصمم بودن در عقايد و كارهايمان را بايد از حضرت اباعبدالله الحسين (ع) بيشتر فرا بگيريم . شركت خدمات حمايتي كشاورزي ماهيتي بازرگاني دارد به همين دليل مي بايست قوانين جديد بازرگاني و بازاريابي را به روز آموزش ديد.

 براي فروش و حتي مسائل پس از فروش نهاده ها بايد برنامه ريزي مناسبي داشته باشيم.

مديرعامل شركت در قسمت ديگري از سخنان خود گفت: اهداف كلان كشور را نبايد فداي ناتواني بعضي از افراد نمود و  خط قرمز شركت خدمات حمايتي كشاورزي اخلاق و رفتار صالحه، معرفت در كار و استحكام در بيان ، فكر و انديشه ما است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید