بازدید

بازدید از روند توزیع کود از کارگزاری های شهرستان گا لیکش گلستان

به گزارش روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت  ازبازدید قره سفلو معاون فنی مدیریت جهادکشاورزی گالیکش به همراه مسوولان حراست، تولیدات گیاهی و بازرسی از کارگزاری‌های توزیع کود شیمیایی خبرداد در این بازدید قره سفلو معاون فنی مدیریت جهاد گالیکش با بیان مطلب افزود:روند توزیع کود قابل قبول بوده است. به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کنترل شیوع کرونا و جلوگیری از ازدحام کشاورزان، لیست در مراکز جهادکشاورزی تنظیم و به کارگزاری ارسال می‌شود. کارگزاری با تماس تلفنی با کشاورز، کود را تحویل می‌دهد..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید