برگزاری اولین جشنواره روز ملی برنج در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

اولین جشنواره روز ملی برنج در موسسه تحقیقات برنج کشور در استان گیلان - رشت در روزهای 3و4 مرداد ماه با حضور مدیران ملی و استانی برگزار شد. هدف از برگزاری این مراسم انتقال آخرین یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی و معرفی رقم جدید برنج بنام "رش" و هوشمند سازی مزرعه با نصب سنسورها و دیوایس ها بر روی هلی پات و هواپیماهای کوچک مخصوص اینکار. در این مراسم معاونین محترم وزیر جناب آقای مهندس کشاورز و دکتر خاوازی و آقای خدا رحمی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی کشور و مهندس کریمی مدیر کل غلات وزاتخانه و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استانهای گیلان و مازندران و... حضور داشتتند. 

این مراسم با محوریت موسسه برنج کشور و مشارکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید