تمدید قرار داد کارگزاران استان اصفهان در سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با توجه به اتمام قرارداد کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در استان اصفهان این مدیریت مبادرت به عقد قرارداد جدید با عاملین توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید