مهندس کشاورز معاون وزیر درامور زراعت:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باید خود را به عنوان متولی تغذیه خاک ارتقاء دهد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

در گردهمایی مدیران استانی و ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که در تاریخ 3 مرداد ماه 1397 در سالن همایش های مرکز مطالعات کاربردی کرج واقع در استان البرز برگزار گردید، آقای مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت با حضور در مراسم افتتاحیه این گردهمایی ضمن بررسی فعالیت های مختلف شرکت جهت تامین و توزیع نهاده های کشاورزی به بیان نقطه نظرات و سیاست های وزارت متبوع دراین زمینه پرداختند ایشان ضمن تبیین جایگاه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زنجیره ی تامین و توزیع نهاده ها تاکید نمودند که این شرکت باید خود را به جایگاه متولی تغذیه ی خاک ارتقاء دهد و ضمن حفظ جایگاه خود در زمینه ی تجارت و بازرگانی کودهای کشاورزی به تنوع کود نیز توجه نمایند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید