جلسه کار گروه پایش و کنترل بازار کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای تحت عنوان پایش و کنترل بازار کود برای اصلاح و نظارت بیشتر پایش در راستای تحقق برنامه های ابلاغی و دستور العمل کنترل و نظارت بر عرضه ی کود شیمیایی با حضور کلیه همکاران برگزار و مقرر گردید منبد مراکز خدمات و کارشناسان پهنه در نظارت و پایش جدیت بیشتری داشته باشند و چنان چه در روند کار مشکلی باشد موضوع به طور جد پیگیری و نسبت به اصلاح فرایند و برخورد با افراد سود جو در اولویت کارقرار گیرد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید