جلسه هماهنگی امور حمل و نقل انواع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:
 
جلسه هماهنگی امور حمل و نقل انواع کودهای شیمیایی از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی جنوب کرمان با حضور پیمانکار حمل و نقل ( شرکت صالح جیرفت و انبارداران و مسئول بازرگانی)

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید