بازدید از وضعیت کیسه گیری و حمل کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

 حاج اقای زمانی  نماینده محترم ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان آقای مهندس دانش به منظورتشویق و ترغییب کارکنان از وضعیت کیسه گیری وحمل کود اوره این  شرکت به شهرستانهای  استان بازدید بعمل آوردند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید