۲.۲ میلیون تن انواع کود مورد نیاز بخش کشاورزی از شرکت های پتروشیمی داخلی تامین می شود

به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی:

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد: ۲.۲ میلیون تن انواع کود مورد نیاز بخش کشاورزی از شرکت های پتروشیمی داخلی تامین و کسری تولید داخلی در کودهای سوپر فسفات تریپل،دی آمونیوم فسفات،سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم از طریق واردات تدارک می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع ‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی در واکنش به مطالب مطرح شده درباره اختصاص ارز یارانه ای برای تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی در برخی رسانه ها، اظهار داشت:همانگونه که مکرر در مکاتبات و مصاحبه های قبلی نیز اعلام شده است، کل نیاز کشور به کودهای ازته (اوره) به میزان تقریبی۲.۲ میلیون تن از طریق شرکت های پتروشیمی داخلی تامین می شود که نیازی به تخصیص ارز ندارد و توسط این شرکت و اتحادیه تعاون روستایی در سطح کشور تدارک و توزیع شده و در اختیار کشاورزان عزیز قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد:نیاز کشور به کودهای فسفاته و پتاسه نیز با اولویت تامین از تولید کنندگان داخلی و تامین کسری آن از محل واردات -به دلیل محدودیت ظرفیت تولید داخلی برای کودهای سوپر فسفات تریپل،دی آمونیوم فسفات،سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم- با توجه به نیاز بخش کشاورزی و ضرورت تامین این کودها، بخشی نیز از طریق واردات تامین می شود.

رسولی تاکید کرد:کل نیاز به کود سوپرفسفات ساده نیز همانند کود اوره از طریق تولید کنندگان داخلی تامین می گردد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد:بررسی مقادیر کودهای تامین شده از منابع داخلی و واردات در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که از برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به ۸۴ درصد از نیاز کودی اعلام شده، از محل تولیدات داخلی تامین شده است و تنها بخش کوچکی در حدود ۱۶ درصد از نیاز کودی از محل واردات خریداری و تدارک شده است.

لینک اخبار:

خبرگزاری آریا

پایگاه اطلاع رسانی اگنا

خبرگزاری ایلنا

روزنامه اطلاعات

شبکه اینترنتی آفتاب

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید