ادامه روند عملیات کیسه گیری ،صفافی و پارت چینی کودهای فله ارسالی از مبادی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از  ادامه روند عملیات کیسه گیری ،صفافی و پارت چینی کودهای فله ارسالی از مبادی در انبارهای سازمانی استان  و توزیع آن در گیلان خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید