آغاز عملیات فروش سموم تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک:

آغاز عملیات فروش سموم تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک بشرح ذیل که از تاریخ 97/02/23 به مقصد استانهای گیلان و مازندران و آذربایجان غربی شروع شده است

ردیف

نوع سم

ردیف

نوع سم

1

دیازینون گرانول10%

6

پروپارژیت 57%

2

پادان گرانول (کارتاپ)4%

7

دلتامترین 2/5%

3

فیپرونیل گرانول (ریجنت)0/2%

8

پرمترین 25%

4

روغن ولک80%

9

کلرپیریفوس40/8%

5

دیازینون مایع60%

 

 

 

انتظار می رود که بر اساس پایش بازار کل محصولات تولیدی عرضه گردد .

شایان ذکر است کلیه محصولات بصورت نقد در حال فروش می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید