" توصیه فنی مبارزه با بیماری لکه سیاه ازگیل ژاپنی"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارائه توصیه فنی مبارزه با بیماری لکه سیاه ازگیل ژاپنی از طریق کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی استان به باغداران در استان گیلان خبر داد.

صالح محمدی با بیان اینکهاین بیماری در ایران ابتدا در سال 1345 توسط شریف و ارشاد از رامسر شناسایی گردید وهم اکنون در بسیاری از مناطق غرب مازندران وشرق گیلان شیوع دارد.


علائم بیماری:
درسطح فوقانی برگ ها لکه های سیاه تا زیتونی ظاهر می گردند. بافت زیر لکه ها نکروزه و خشک می شوند. روی میوه لکه های سیاه ایجاد شده، از به هم پیوستن لکه ها سطح وسیعی از میوه به رنگ سیاه در می آید؛ به گونه ای که ارزش خوراکی و بازارپسندی آن ازبین می رود.

عامل بیماری:

قارچ Fusicladiumeriobtryae عامل بیماری لکه سیاه ازگیل ژاپنی می باشد. این گیاه همیشه سبزاست و بیمارگر درتمام فصول درروی برگها فعالیت دارد ولی در زمستان فعالیت آن به حداقل می رسد.

مبارزه:

برای مبارزه شیمیایی توصیه می شود درختان در دی ماه با دودین (ملپرکس) یا توپسین یا قارچکش های به نسبت دو درهزار سمپاشی گردند. در بهمن ماه نیز لازم است سمپاشی باردیگر تکرار شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید