آزمایش تست پایداری پارت 14روغن ولک 80% مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک نسبت به آزمایش تست پایداری امولسیونی از پارت 14 روغن ولک تولیدی مجتمع در روز یکشنبه10 فروردین99 اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید