جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم،

در تاریخ 11 فروردین سال جاری جلسه کمیته کود وتغذیه استان بصورت ویدئو کنفرانس باحضور کلیه اعضا ازجمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با موضوع اختصاص کود بهاره محصولات کشاورزی تشکیل و مقدار نهاده های مورد نیاز محصولات استان تعیین شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید