کود شیمیایی شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از ارسال 176 تن انواع کود شیمیایی برای کارگزاری های توزیع کود در شهرستان سربیشه در اسفند ماه 98 خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید