تامین کود سوپر فسفات شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 55 تن کود سوپر فسفات تریپل به کارگزاران شهرستان طبس در اسفند ماه 98 خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید