بازدید

بازدید مدیریت شعبه اردبیل از انبار کمی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مدیریت محترم شعبه جناب مهندس مسافر از انبار کمی اباد اردبیل بازدید به عمل آوردند . در این بازدید نکاتی در رابطه با توزیع کود شیمیایی به انبارداران متذکر شدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید