کود پتاسه اسفند ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع 302 تن کود پتاسه توسط کارگزاران در اسفند ماه 98 خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید