سهم کود اوره شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد : در اسفند ماه 98 به تقاضای کارگزاران شهرستان خوسف مقدار 200 تن کود شیمیایی اوره برای توزیع در بین کشاورزان فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید