تامین و توزیع کود اوره شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین 225 تن کود شیمیایی اوره برای شهرستان سرایان در اسفند ماه سال گذشته برای توزیع در بین کشاورزان متقاضی از طریق کارگزاران تحت پوشش شرکت خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید