توزیع 230000کیلوگرم بذر شلتوک برنج در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 230هزار کیلوگرم بذر شلتوک برنج در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

بذرهای تولیدی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط کارگزاران مجاز تحت پوشش در بین کشاورزان برنجکار متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید