توزیع مستقیم 215تن کود کلرورپتاسیم بطور مستقیم در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 215تن کود کشاورزی از نوع کلرورپتاسیم در استان مازندران در 12 ماهه سال 98 بطور مستقیم خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرورپتاسیم تامین شده  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید