توزیع بیش از هزارتن کود درشهرستان نرماشیر استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمد محسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از توزیع هزار وبیست ونه تن کود درسال 1398 بین کشاورزان شهرستان نرماشیرخبرداد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید