تامین کود شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در اسفند ماه 98 ، 109 تن انواع کود برای کارگزاران شهرستان بیرجند حمل شد و در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید