بذور توزيع شده شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان خراسان رضوي

به گزارش روابط عمومي به نقل از مهندس وظيفه دان مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان خراسان رضوي

از ابتدای سال 1394 تاکنون مقدار 5389000 کیلوگرم بذر به خارج از استان و مقدار 1127210 کیلوگرم بذر در داخل استان توزیع و تحویل کشاورزان گردیده است و بذور توزیع شده توسط این مدیریت شامل گندم ، جو مادری ، جو گواهی  شده و انواع بذ ر کلزا می باشد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید