توزیع کود سرک و ریز مغذی ها

توزیع کود سرک اوره و ریرمغذی ها در کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

، حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  ازبازدید کارشناسان مرکز جهادکشاورزی جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن از اراضی گندم، کلزا، چغندرقند و باقلا منطقه اسلام تپه به منظور رصد آفات و بیماری های احتمالی در سطح مزارع تحت پوشش شهرستان خبرداد. هزار جریبی  تصریح کرد:در این بازدید کارشناسان توصیه های فنی لازم درخصوص کنترل و مبارزه با بیماری ها در مزارع کلزا، گندم و همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی، مدیریت استفاده به موقع از کودهای سرک و محلول پاشی با ریز مغذی ها را به کشاورزان ارایه کردند. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در ادامه افزود: کشاورزان گندم کار، کلزا کار و ...شهرستان استان می توانند جهت تامین کود اوره سرک و ریزمغذی ها به کارگزاری های  این شرکت مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید