گزارش مصور بررسی و تنظیم دستگاه بوجاری گندم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

گزارش مصور بررسی و تنظیم دستگاه بوجاری گندم مدیریت استان هرمزگانواقع در مجتمع انباری گهکم – شهرستان حاجی آباد

 

 

با عنایت به نزدیکی زمان شروع عملیات بوجاری گندم توسط مدیریت استان هرمزگان و بنا به درخواست مدیریت محترم استان کرمان مبنی بر همکاری با کارشناس معین و خبره ماشین آلات کشاورزی اعزام شده آن استان ، ایشان در تاریخ 97/04/26 آقای مهندس موسوی، طبق سنوات گذشته، به مجتمع انباری گهکم شهرستان حاجی آباد عزیمت و با حضور مسئول بذر و نهال هرمزگان و کارشناس بذر استان و همکاری متصدی دستگاه بوجاری، دستگاه را راه اندازی و تست اولیه و تنظیمات مربوطه را انجام دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید