کیسه گیری کود های فله در انبارهای استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

در اسفند ماه سال 98 مقدار 244 تن از کودهای فله در انبارهای استان کیسه گیری و تحویل کشاورزان شده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید