روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در استعلام بهای بکارگیری 5 دستگاه خودروی استیجاری

جلسه بازگشایی پاکات استعلام بهای خودروی استیجاری در مورخ 97/4/28 راس ساعت 10 صبح با حضور مدیریت، اعضای کمیسیون معاملات و کارپرداز، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

در این استعلام بهای 6 تامین کننده شرکت کرده بودند که به دلیل مخدوش و یا ناقص بودن مدارک پیوستی تامین کنندگان طبق شرایط، معامله ابطال و تجدید گردید.

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید