کشیک کارگزاران

کشیک کار گزاران توزیع و فروش نهاده های کشاورزی گلستان در ایام تعطیلی نوروز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان 

حمید  هزا جریبی مدیر شرکت با اعلام این خبر افزود: با عنایت به ابلاغیه ریاست محترم پلیس رهور نا جا، تردد کامیونها ی حامل کود شیمیایی در جاده های کشور در ایام  نوروز از شمول محدودیت های ترافیکی مستثنی گردیده است در این مهم کارگزاران نیز در ایام تعطیلات نوروزی  با حضور گسترده  خود در حال خدمات رسانی به کشاورزان عزیز بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید