تقدیر نامه

تقدیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استتان گلستان به مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 به  گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،دکتر مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اهداء  لوح تقدیر از  حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان تقدیر کرد..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید