جلسه

برگزاری جلسه پیرامون تقسیم بندی کود اوره و نحوه ارسال به کارگزاری های در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت از برگزاری جلسه با حضور معاون بهبود تولیدات  گیاهی  سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان خبر داد در این  جلسه پیرامون تقسیم بندی کود اوره و نحوه ارسال آن به کارگزاری ها بحث و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید