انبار گردانی در گلستان

انبار گردانی در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به  گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت با اعلام این خبر افزود:  فر آیند انبارگردانی انبارهای سازمانی این  شرکت طبق روال، همه ساله و در پایان سال کاری  با حضور کار شناسان مربوطه و  با نظارت مسئول  فرآیند انبار گردانی شرکت با مراحل بازشماری و ثبت موجودی انبار های استان با  موفقیت  انجام شده است و پس از تنظیم صورتجلسه انبارگردانی به مقامات مسئول اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید