فروش 407 تن کود شیمیایی در اسفند ماه98 بصورت مستقیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان از توزیع 407 تن از انواع کودهای کشاورزی به طور مستقیم در استان اصفهان در اسفند ماه سال 98خبر داد. 407 تن کود های شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان اصفهان توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید