توزیع 53000 تن کود اوره در سال98 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در سال 98 توانسته ایم 53000 تن کود شیمیایی اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید